Podręcznik Czas Królów, traktujący o tworzeniu, zarządzaniu i rozwijaniu królestw, dyplomacji oraz wielkim handlu i gospodarce stanowi trzeci dodatek do Czasu Waśni. Pozwala wcielić się w popularne w fantasy postacie królów, władców, możnych i szlachciców, gromadzić niewyobrażalne bogactwa, rozwiązywać problemy swoich poddanych i (wraz z dodatkiem Wojna Totalna) toczyć wojny z innymi panami feudalnymi.

 

W podręczniku można znaleźć:

– Zasady tworzenia, rozwoju i zarządzania Prowincjami, czyli przynależnymi graczom obszarami ziem, mogącymi osiągać dowolną wielkość: od małych wiosek, po gigantyczne cesarstwa.

– Reguły wznoszenia Posiadłości, czyli niewielkich struktur w rodzaju zamków, bibliotek czy zbrojowni oraz gwarantowane przez nie korzyści.

– Mechanikę tworzenia i funkcjonowania Organizacji czyli luźnych związków osób skupionych jednym interesem, wraz z powiązanymi z nimi regułami wielkiego handlu na międzynarodową skalę.

– Zasady wykorzystania Agentów, czyli NPC na usługach Graczy, wypełniających dla nich niebezpieczne misje, wraz z listą tychże specjalistów: od Czarowników, Skrytobójców i Szpiegów po Błaznów i Doradców.

– Dużą ilość nowych Zdolności, Wad, Zalet i Mocy mających pomóc w stworzeniu postać idealnie nadających się do roli władców.

Czas Królów – download

Reklamy